nyszc_sipkay_name_960_120_technikum.jpg

 

 

Iskolánk felvételi tájékoztatója: Felvételi tájékoztató

 


 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga

 

Kedves Szülők, Diákok!

 

 

 

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban a központi írásbeli felvételi vizsgát 2020. január 18-án (szombaton) 10:00 órától tartjuk azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik jelentkezési lapjukat iskolánkba nyújtották be.

 

 Kérjük, hogy a tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel az iskolában megjelenni szíveskedjenek. A vizsgabeosztást az aulában az ajtókra helyezzük el.

 

A tanulók hozzák magukkal a személyi igazolványukat, vagy a diákigazolványukat.

 

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a kettő között 15 perc szünet lesz.

 

A felvételi feladatlapokat kék színű tollal kell kitölteni! A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

 

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2020. január 23-án (csütörtökön) 8:00 – 16:00 h-ig a 12. számú tanteremben (az iskola első emeletén). Szülői írásos észrevétel a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00 h-ig) lehetséges.

 

Értékelő lapok átvételének időpontja: 2020. január 30. (csütörtök) 8:00 – 16:00 h-ig. A tanuló, vagy a gondviselő szülő személyesen veheti át az iskola titkárságán.

 

A pótló felvételi írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal – nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan pl. közlekedési nehézség, stb.) miatt – nem tudtak részt venni.

 

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 14:00 h.

 

Megtekintés: 2020. január 28. (kedd) 8:00 – 16:00 h-ig. Helye: titkárság.

 

Jó felkészülést és vizsgát kívánunk minden iskolánkba érkező tanulónak!


2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

12.

2020. január 18.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

14.

2020. január 23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17.

2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19.

2020. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

22.

2020. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2020. március 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2020. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

25.

2020. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

26.

2020. március 27.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az oktatásért felelős minisztert.

27.

2020. március 27.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

28.

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

29.

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

30.

2020. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

31.

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

33.

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

34.

2020. május 11.
– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

35.

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

36.

2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

39.

2020. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 


 

Felvételi tájékoztató

 

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja:                                       009

A tanulmányi terület kódja:                                                                                              a belső kódok

 

 

Szakgimnáziumi* ( Technikum)  osztályok

Belső kód

Ágazat

Választható nyelv

Szakmai képzettség

Felvehető létszám

Induló osztályok

0611

 

 Kereskedelem

 

két tanítási nyelvű angol

 

Kereskedő és webáruházi technikus

34 fő

1

0612

 Kereskedelem

angol-német

Kereskedő és webáruházi technikus

34 fő

1

0613

 

 Turizmus-vendéglátás

angol-német

Vendégtéri szaktechnikus

17 fő

0,5

0614

Turizmus-vendéglátás

két tanítási nyelvű német

 

Turisztikai technikus

34 fő

1

0615

Turizmus-vendéglátás

 

angol-német

Szakács szaktechnikus

17 fő

0,5

Szakközépiskolai** (szakképzőiskola) osztályok

Belső kód

Ágazat

Választható nyelv

Szakmai továbbhaladás

Felvehető létszám

Induló osztályok

0621

Kereskedelem

angol-német

Kereskedelmi értékesítő

28 fő

1

0622

Vendéglátóipar

angol-német

Cukrász

28 fő

1

0623

angol-német

Pincér- vendégtéri szakember

28 fő

1

0624

angol-német

Szakács

28 fő

1

 

 

Fontos dátumok, határidők:

 

2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

 

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2019. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

3.

2019. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2019. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2019. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2019. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2019. december 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9.

2019. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10.

2019. december 11.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

12.

2020. január 18.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

14.

2020. január 23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2020. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2020. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

17.

2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

18.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

19.

2020. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

20.

2020. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

21.

2020. február 24.
– március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2020. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2020. március 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2020. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

25.

2020. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

26.

2020. március 27.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az oktatásért felelős minisztert.

27.

2020. március 27.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

28.

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

29.

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

30.

2020. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

31.

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

32.

2020. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

33.

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

34.

2020. május 11.
– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

35.

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

36.

2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

37.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

38.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.

39.

2020. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

40.

2020. június 29–30.

A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános iskolának. Az általános iskola, amennyiben három munkanapon belül nem kap értesítést a tanuló felvételéről, értesítést küld a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

41.

2020. július 24.
– augusztus 7.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

42.

2020. augusztus 1–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

43.

2020. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.

 

szobor.jpg

Login Form

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com